Navigácia

 • Skrášľujeme a modernizujeme okolie školy - detské ihrisko
  Pred znovuotvorením školy pre 1. - 5. ročníky od 1. 6. 2020 sme v areáli našej školy zrealizovali osadenie preliezok. Tieto sme získali prostredníctvom projektu Tesco, do ktorého sa naša škola zapojila a v ktorom ste nám aj vy, milí rodičia, pomohli svojimi hlasmi. Ďakujeme vám!
   Za samotnú realizáciu sa chceme poďakovať firme FORA-STAV s. r. o., ktorá bezplatne zrealizovala terénne úpravy a samotné osadenie preliezok. Naša vďaka obzvlášť patrí Mgr. Dušanovi Rampašekovi, ktorý túto pomoc zorganizoval a sám zrealizoval.
   
  01.06.2020 22:31 | viac »
 • Deň otvorených dverí
  Milí rodičia budúcich prváčikov! Srdečne vás pozývame na DOD na našej škole.Naše školské lavice budú na chvíľu patriť vašim deťom. Spoločne si pozriete priestory školy a  deti sa nachvíľu zahrájú  na ozajstných školákov.Stretneme sa 1.apríla o 16.00 v našej športovej hale. Tešíme sa na vás ! 
  09.03.2020 19:15 | viac »
 • Karneval
  Dňa 13.februára, vo štvrtok, sa na našej škole , v športovej hale, uskutoční Fašiangové dopoludnie pre žiakov prvého stupňa .Zavíta medzi nás aj šašo Adrián , s ktorým bude určite kopec zábavy a srandy. Tešíme sa nielen na krásne kostými a masky, ale aj na predškolákov a ich pani učiteľky.Verím, že spoločne prežijeme príjemné a zábavné dopoludnie.
  04.02.2020 21:44 | viac »
 • Kultúrny program na Šuriansky jarmok
  Návšteva výstavy ovocia a zeleniny, chovateľská výstava
  Výstava "Remeslo má zlaté dno"


  Šurianska desiatka
  Halloween na škole

  Návšteva mestskej knižnice
  Súťaž "Čo vieš o Šuranoch"
  Palacinkafest

  Týždeň európskych jazykov

  Divadelné predstavenie Nitra - ročníky 1.-4.
  Výlet na Zobor
  Kultúrny program v Jesienke
  Deň medu a medoviny
  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  Divadelné predstavenie SND 
  Testovanie 5
  Športové súťaže - futbal, bedbinton, floorball, basketbal, vybíjaná


  Návšteva múzea holokaustu v Seredi
  Mikuláš na škole

  Vianočné tvorivé dielne
  Vianočná besiedka


  Lyžiarsky výcvikový kurz
  Fašiangová veselica
  Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka

  DOD pre škôlkarov
  DOD pre rodičov
  Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove
  Deň Zeme
  Deň narcisov
  Predmetové a ročníkové exkurzie
  Deň matiek a Deň rodiny - kultúrny program
  Škola v prírode - 3. a 4. ročník

   

  17.11.2019 13:17 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova 35
 • +421 35 6502633
  +421 911766099

Fotogaléria