Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!

Teší nás, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa na našu Základnú školu.

Prosíme, vyplňte túto elektronickú prihlášku.

Prosíme Vás o vyplnenie prihlášky s použitím diakritických znamienok.

Vygenerovaný kód Vašej prihlášky si poznačte, viete ho použiť neskôr pri doplnení alebo zmene údajov v už odoslanej prihláške.

Vyplnenú prihlášku môžete vytlačiť (alebo Vám ju vytlačíme my) a priniesť v deň zápisu Vášho dieťaťa. Spoločne tým ušetríme Váš i náš čas. Bez vlastnoručného podpisu  zákonných zástupcov nie je prihláška právoplatná.

 

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 11. a 12. apríla 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

 

So sebou si prineste kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Upozornenie: Pri vstupe do budovy je potrebné dodržiavať všetky stanovené hygienické pravidlá (rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavať rozostupy).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria