Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zsbersu.sk alebo +421 35 6502633 +421 911766099

 
Pozícia:

Účtovník/čka   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:01. 09 .2022
Požiadavky:Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača:

Znalosť práce s PC - excel, email
Vzdelanie: Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou a vyššie
Zameranie/odbor: ekonomické
Ďalšie požiadavky:
- Vypracovávanie rozpočtov na kalendárny rok v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
- Komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy a jeho mesačné uzávierky v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi.
- Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv.
- Vedenie archívu školy.
- Zabezpečenie platobného styku s bankou.
- Evidencia príjmov školy.
- Evidencia majetku a záväzkov školy - evidencia prírastkov a úbytkov a vyradenia majetku.
- Vypracovávanie ekonomických rozborov a výkazov o čerpaní finančných prostriedkov.
- Príprava podkladov pre ročné vyúčtovanie normatívnych a nenormatívnych dotácií z prenesených kompetencií a dotácií z originálnych kompetencií.
- Zodpovednosť za vypracovanie súhrnnej správy o hospodárení, vypracovávanie štatistík.
- Evidencia a vedenie skladu učebníc.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria