Navigácia

 • Účelové cvičenie

  Dňa 11. 09. 2020 sa na našej škole konala teoretická časť Účelového cvičenia. Žiaci si prešli témy v oblasti dopravnej výchovy, civilnej ochrany, výchovy k bezpečnému správaniu a zdravotnej prípravy. Svojou návštevou nám obohatil vyučovanie aj Červený kríž, ktorý žiakov poučil ako podávať prvú pomoc. Žiaci sa učili ako fixovať zlomeniny, viazať rany a oživovať človeka.

  Ďakujeme Červenému krížu za výbornú spoluprácu!

  14.09.2020 20:45 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26. februára sa v priestoroch ZŠ SNP 5 v Šuranoch uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2020.

  05.03.2020 21:18 | viac »
 • Plavecký kurz
  V dňoch od 24. do 28. februára sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Nových Zámkoch. Trochu si predĺžili prázdniny a zdokonalili sa v plávaní.  Bolo super a tešíme sa na budúci rok.
  01.03.2020 22:27 | viac »
 • Fašiangové dopoludnie
  Fašiangy sú symbolom radosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov.A práve preto, dnes naša športová hala zažila krásnu karnevalovú atmosféru.K našim žiakom I. stupňa sa pridali aj predškoláci zo šurianskych materských škôlok. Naši žiaci sa im predviedli v nádherných maskách. Stretali sme malé princezné, čarodejnice, víle, zvieratká , supermanov a aj nápaditý popcorn.O zábavu a príjemnú atmosféru sa postaral šaško Fjodor, ktorý svojím programom zaujal všetky deti. Na záver si všetci zatancovali a zabavili sa pri hrách. Nechýbalo ani občerstvenie a sladká odmena.
   
  13.02.2020 17:31 | viac »
 • Výchovný koncert
  Piatok nebol iba dňom rozdávania vysvedčení, ale aj príjemným stretnutím so spevákom skupiny AYA, Borisom Lettrichom. Jeho najnovší multimediálny koncert zaujal naozaj všetky deti od prváčikov, až po deviatakov. Program sa milou a veselou formou zaoberal otázkami ekológie.V piesňach zneli vtipné texty na tému separácie, recyklovania, zbere druhotných surovín a ochrany životného prostredia.Program pre vyššie ročníky bol zameraný na protidrogovú činnosť. S názvom Trinásta komnata, pripravili pokračovanie úspešnej série protidrogových multimediálnych koncertov. Už sa tešíme na  ďalšie stretnutia ...
  04.02.2020 21:13 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik
  Tento týždeň, si naši žiaci 7. ročníka užívajú čaro zimnej prírody, počas lyžiarskeho výcviku.Učia sa zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale mnohí z nich majú možnosť zdokonaliť sa v tomto krásnom ,športovom odvetví. Je im čo závidieť. 
  16.01.2020 22:56 | viac »
 • Šaliansky Maťko

  Dňa 14.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Šalianskeho Maťka J.C. Hronského, ktorého sa zúčastňujú žiaci 2. až 7. ročníka základných škôl, ako aj osemročných gymnázií. Do  27. ročníka, ktoré ako každý rok tak aj teraz organizovala naša Základná škola , sa prihlásili žiaci z tridsiatich základných škôl a zanieteným prednesom ukázali svoje recitačné umenie. Súťažili v troch kategóriách, pričom najlepší z nich postúpili do krajského kola v Nitre.Našu školu vzorne reprezentovali Bibiana Šumová, Matúš Belán a Marko Fialka.Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného okresného kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru.Naše poďakovanie patrí nielen organizátorm súťaže, ale hlavne súťažiacim deťom, ktoré vyhrali najmä nad svojou pohodlnosťou. Vďaka patrí i všetkým pedagógom a rodičom, ktorí deťom pomáhajú zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.O príjemnú atmosféru sa voňavým občerstvením už tradične postarala Pekáreň Jozef Oremus z Bánova.

  16.01.2020 22:44 | viac »
 • Vianočná besiedka 2019
  Aj na našej škole sme si vianočným programom priblížili najkrajšie sviatky v roku. Deti, pod vedením pani učiteliek, si pre svojich rodičov pripravvili vianočnú besiedku. Nechýbali koledníci, snehové vločky,stromčeky,trpazlíci a hlavne šikovní speváci, tanečníci a recitátori.Publikum našich malých hercov odmenilo veľkým potleskom .Na záver tejto  príjemnej predvianočnej atmosféry sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Jana Hatinová, a zaželala všetkým pekné sviatky a šťastný nový rok.
  13.01.2020 20:55 | viac »
 • Vianočné vystúpenie v Jesienke
  Prípravu na najkrajšie sviatky roku v dome sociálnych služieb  Jesienka, spestrili tamojším obyvateľom naši malí prváci a štvrtáci, svojim vianočným pásmom kolied, piesní a tancom.Všetkých svojim spevom očaril náš deviatak Matej.
  13.01.2020 20:54 | viac »
 • Šermiari na škole
  Na našej škole sme mali návštevu, ktorá nás preniesla v čase.Narobili krik a buchot. Bola ich plná škola, ale predsa sme sa veľa naučili a nielen z histórie.Ďakujeme milí šermiari!
  13.01.2020 20:56 | viac »
 • Vianoce po anglicky
  V posledný predvianočný týždeň sa naši deviataci stretli so študentami susedného gymnázia a spoločne sa porozprávali, samozrejme po anglicky, o nadchádzajúcich sviatkoch. Tieto stretnutia sa stali každoročnou tradíciou.Aj takto rozvíjame spoluprácu a prípravu žiakov na strednú školu.Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!
  13.01.2020 17:45 | viac »
 • Mikuláš
  Aj našu školu Mikuláš nevynechal. Prišiel rovno aj s čertom a anjelíkom. Dobrým deťom priniesol sladkosti a oni mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky o zime, o Vianociach, aj o Mikulášovi. Samozrejme, že aj čert mal trochu roboty, ale deti sľúbili, že budú poslušné, tak si žiadne z nich so sebou nezobral. 
  06.12.2019 21:50 | viac »
 • Vianočný koncert
  ZUŠ si pre našich žiakov pripravila Vianočný koncert, ktorý dokonale navodil atmosféru Vianoc. Na koncerte vystúpili aj žiaci našej školy, ktorí zaspievali, tancovali a hrali na hudobné nástroje. Koncert sa všetkým veľmi páčil a všetci účinkujúci a učitelia, ktorí ich pripravili si zaslúžia veľké Ďakujem!
  06.12.2019 21:39 | viac »
 • Sobota v Palárikove
  Keďže sa nám ozimilo a členom turistického krúžku sa zachcelo okúpať, vybrali sa s pani učiteľkou a rodičmi do Wellness Palárikovo. Dobre sa vyhriali a vykúpali a oddýchnutí strávili príjemný deň.
  03.12.2019 18:53 | viac »
 • Hravá matematika
  Dňa 15.11. sa siedmaci a ôsmaci našej školy presunuli do mestskej knižnice, kde si pre nich lektorka z UKF pripravila zaujímavé úlohy z matematiky hravou formou. Vo vynovených priestoroch knižnice sa cítili dobre, odniesli si veľa nových poznatkov a možno získali iný pohľad na matematiku. Ďakujeme!
  17.11.2019 12:13 | viac »
 • Zasaď strom
  V tomto školskom roku sa na našej škola začala tradícia sadenia stromu pri príležitosti stretávky. S týmto nápadom prišli naši bývalí žiaci, ktorí mali v tomto roku stretávku a chceli vyjadriť poďakovanie svojej triednej učiteľke a zároveň zanechať nejakú živú pamiatku, ktorá im bude pripomínať roky strávené na našej škole. Táto myšlienka sa zapáčila a v areáli školy už stoja dva krásne pamätné stromy. Dúfame, že v budúcnosti pribudnú aj ďalšie. Ďakujeme!
  17.11.2019 10:51 | viac »
 • Palacinkafest
  Naši ôsmaci a deviataci sa aj tento školský rok zúčastnili súťaže "Palacinkafest", ktorý pravidelne organizuje Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Šuranoch. Aj tentokrát zápolili žiaci viacerých škôl v zdobení palaciniek a mohli si vyskúšať svoju kreativitu a šikovnosť. My sme si v tvrdej konkurencii vyslúžili krásne tretie miesto. A samozrejme, čo sme si upiekli, to sme aj zjedli. Ďakujeme za skvelé podujatie!
  17.11.2019 10:39 | viac »
 • Návšteva v Jesienke
  Z príležitosti "Mesiaca úcty k starším" sa  žiaci našej školy vybrali do Jesienky potešiť našich starkých s kultúrnym programom. Prváci zaspievali a zahrali na husliach, tretiaci a štvrtáci zatancovali a zaspievali ľudové piesne. Piataci sa predstavili recitáciou a hrou na saxofón. Zlatým klincom programu bol spev deviataka Mateja. Všetci si vyslúžili potlesk a veru sa zaleskli aj slzičky v očiach starkých. Domov odchádzali s hrejivým pocitom na srdiečku a veselou náladou. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
  17.11.2019 10:28 | viac »
 • Deň medu a medoviny
  Na "Dni medu a medoviny" sme sa zúčastnili v plnom počte a pozreli sme si technológiu výroby medu a včelých produktov. Samozrejme nemohla chýbať ani ochutnávka, na ktorej si zgustli hlavne naši prváci. Členovia krúžku "Mladý včelár" nám predviedli výrobu rámikov a sviečok, ktoré si  deti taktiež mohli vyskúšať. Prežili sme sladké dopoludnie a veľa nového a zaujímavého sme sa naučili. Ďakujeme!
  17.11.2019 10:10 | viac »
 • Šuriansky jarmok
  Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa naši žiaci predstavili kultúrnym programom na Šurianskom jarmoku. Prváci sa predstavili spevom a hrou na husle, štvrtáci zatancovali "Červené jabĺčko" a ani piataci sa nedali zahanbiť svojím tancom s fitloptami. Celý deň sa niesol v jarmočnom duchu. Navštívili sme výstavu ovocia a zeleniny, chovateľskú výstavu a v synagóge sme si pozreli výstavu "Remeslo má zlaté dno". 
  14.11.2019 21:37 | viac »
 • Halloween v škole
  V pondelok pred jesnnými prázdninami žiaci 1.-4. ročníka prišli do školy v halloweenskych maskách, v ktorých absolvovali celé vyučovanie. V triedach mali pre nich pani učiteľky pripravené rôzne zaujímavé úlohy s touto tematikou a cez veľkú prestávku sa všetky masky stretli v športovej hale a porozprávali si o tejto tradícii. 
  14.11.2019 21:17 | viac »
 • Divadelné predstavenie
  Jeden krásny októbrový deň sme navštívili krajské mesto Nitra. Pozreli sme si divadelné predstavenie v starom divadle " Prdiprášok Dr. Propera". Vysmiaty a dobre naladení sme sa prešli jesennou Nitrou a na záver sme sa zastavili na detskom ihrisku, kde sme okrem preliezok a rôznych atrakcií pre deti navštívili aj malu detskú zoo. 
  14.11.2019 21:10 | viac »
 • Šurianska desiatka
  Druhá októbrová sobota sa niesla v znamení behu Šurianskej desiatky. Naši žiaci sa zúčastnili behu v jednotlivých kategóriách a viacerí z nich si  dobehli po medailu a diplom. Gratulujeme!
  12.11.2019 21:42 | viac »
 • Európsky deň jazykov
  Posledný septembrový štvrtok žiaci 9. ročníka navštívili Jazykovú kaviareň GYMSU na Letnej terase Áčko v centre mesta.  Gymnazisti z II.A im  predstavili všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú v šurianskom gymnáziu. Nezaostali za nimi ani žiaci 1. - 4. ročníka, ktorí si medzi sebou zasúťažili v poznávaní európskych jazykov. Pani učiteľky si pre nich pripravili zaujímavé aktivity a súťaže.
  12.11.2019 21:29 | viac »
 • Návšteva knižnice
  Naši žiaci si so záujmom pripomenuli 100. výročie narodenia Márii Ďuríčkovej v Mestskej knižnici. Ďakujeme tete Zuzke za pútavé rozprávanie.
  12.11.2019 21:13 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova 35
 • +421 35 6502633
  +421 911766099

Fotogaléria