Navigácia

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 1. Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak potrebujete, pomôžeme vám s vyplnením tlačiva.
 4. Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane alebo priamo vyplňte do tlačiva v počítači a vytlačte TU (pozn k TU. Ak máte Potvrdenie o zaplatení už vytlačené, vyplnte len 1. stranu - "Vyhlásenie". Stranu "Potvrdenie" vypĺňať ani tlačiť nemusíte)
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ na ul. Bernolákova č 35 v Šuranoch
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 35, 94201 Šurany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42114004
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), nám doručte do konca apríla (vedeniu školy, príp. triednemu učiteľovi).

 

ĎAKUJEME

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova 35
 • +421 35 6502633
  +421 911766099

Fotogaléria