Navigácia

ZRPŠ

 

ZRPŠ - info o platbe

 

Združenie rodičov pri ZŠ na Ul. ZŠ, Bernolákova 35, 942 01 Šurany

Číslo účtu: SK05 0900 0000 0002 4259 1675

Variabilný symbol v tvare: Školský rok a trieda

Príklad: Ak platíte napríklad za tretiaka v školskom roku 2022 dáte VS 20223, ak za siedmaka dáte 20227

Do správy pre prijímateľa (informácie pre príjemcu) poprosím meno žiaka a triedu (1.A; 2.A; 3.A.....)

Platba ZRPŠ je 10,0 €, za prvý polrok splatná do 15.10.2021, a 10,0 € za druhý polrok splatná do 1.3.2022, prípadne to môžete uhradiť naraz v prvej platbe. Ďakujeme

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria