Navigácia

Projekty

 

Naša škola je aktuálne zapojená do týchto projektov:

► NP POP II 

https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte 

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 

 

 

► SPOLU MÚDREJŠÍ  3

Motivačný leták

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria