Navigácia

Zmeny v prijímacom konaní platné od školského roka 2021/22 Profilové predmety Kritériá prijímania na SŠ Testy na voľbu povolania Záväzné potvrdenie o nastúpení na SŠ Vzor odvolania Študentský servis - ponuka stredných škôl Nitrianskeho kraja pre školský rok 2023/24 Ďalšie informácie - stará stránka VP

Výchovný poradca

Zmeny v prijímacom konaní platné od školského roka 2021/22

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.
Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2023.

Prihlášku môže zákonný zástupca podať prostredníctvom stránky Edupage alebo v listinnej podobe.

Podrobný návod sa nachádza na stránke :

https://help.edupage.org/sk/u646

Ak zákonný zástupca nevie alebo nemôže prihlášku podať sám, môže mu pomôcť výchovný poradca. Napíšte mi prostredníctvom Edupage stránky.

 

Všetky termíny na podávanie prihlášok sú uvedené na stránke ministerstva školstva:

 

https://www.minedu.sk/pre-skolsky-rok-20232024/

terminy_PS.pdf

Na niektorých odboroch sa vyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti. Zoznam týchto odborov nájdete tu:

zdrav-sposbilost.pdf

Vzor potvrdenia:

potvrd-zdrav-sposobilost.docx

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na Facebooku POMÔCKU PRE BUDÚCICH STREDOŠKOLÁKOV - videonávod, v ktorom ukážu krok po kroku, ako správne podať prihlášku na strednú školu :

https://fb.watch/baeKDr6wRQ/

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria