Navigácia

 • Mesiac úcty k starším

  Pre tých, ktorí sa nemohli prísť pozrieť na svojich vnúčikov a vnučky sme pripravili krátky zostrih z vystúpenia. Ospravedlňte znízenú kvalitu "traslavého videa". 

 • Našim starkým

  Našim starkým

  V utorok žiaci prvého stupňa privítali svojich starých rodičov v našej škole. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti pre nich pripravili kultúrny program, ktorý sa konal v športovej hale. Odznelo mnoho krásnych básničiek, piesní, skladieb, ktoré vtisli do očí starých rodičov slzičky. Naši žiaci sú i výbornými tanečníkmi, čo aj predviedli v jednotlivých tancoch. Na záver deti darovali svojim milovaným starým rodičom malý darček v podobe srdiečka.  Veríme, že sa všetkým vystúpenie detí páčilo a zážitok z neho si odniesli aj domov.

 • Jeseň v ŠKD

         V našom školskom klube trávime spoločný čas pri hrách, tvorení, čítaní a iných aktivitách.  S deťmi sme  zbierali gaštany z ktorých sme vytvorili gaštanové postavičky. Farebnú jeseň sme si pripomínali "farebným tvorením". Maľovaním, odtláčaním a miešaním farieb. Spoločne sme lepili, strihali a vznikli z toho krásne diela, ktoré zdobia naše triedy. Na Deň úsmevu sme s deťmi maľovali usmiatych spolužiakov a potom sme sa porozprávali o tom ako sa máme k sebe správať. Vytvorili sme dve postavy detí, ktoré sme vymaľovali a pripevnili na stenu, aby nám pripomínali slušné správanie.

  Pozrite sa ako sa nám darilo!

 • Naši úspešní žiaci

  Naši úspešní žiaci

  Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú.

  Dňa 10. novembra 2022 sa v Nových Zámkoch konal 15. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C, v ktorom našu školu po úspešnom školskom kole realizovanom čiastočne online (test) i prezenčne (transformácia textu a rečnícky prejav), reprezentovala žiačka 9.A triedy Senja TrungelováSvoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry si tak mohla, po dlhšej dobe opäť prezenčne, overiť v silnej konkurencii najlepších žiakov novozámockého okresu.Sme radi, že medzi dvanástimi úspešnými riešiteľmi z dvadsiatich troch prihlásených škôl sa objavilo i meno našej žiačky.

  Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 • Zbierka pre OZ Zatúlané labky

  Prispieť môže ktokoľvek!

  Svoj príspevok odovzdajte pani upratovačkám v čase od 7:30 do 10:00 hod. alebo v popoludňajších hodinách na hlavnej budove. Ak chcete prispieť finančne, vhoďte príspevok do krabičky, ktorá bude umiestnená na stolíku pri dievčenskom WC.

 • VÝZVA

  „Šťastnejšie deti a krajší svet“

  Počas tohto týždňa v dňoch od 7.11. do 11.11. sa uskutoční týždeň zameraný na duševné zdravie. Svet bojuje s krízou duševného zdravia, preto je potrebné sa tejto téme venovať aj v našej škole. Nastal čas, aby sme začali nazerať na školu aj inými očami ako doteraz. Aby sme učili deti a mládež ako byť najlepšou verziou samého seba, ako žiť kvalitný a plnohodnotný život, ako rozvíjať svoj potenciál a ako byť dobrým prínosom pre seba aj spoločnosť.

  Každý deň bude na teba čakať na nástenke v tvojej triede nová výzva, do ktorej sa budeš môcť zapojiť. Skúsme sa počas tohto týždňa zamerať na to pekné a pozitívne, čo v každom z nás je.

  S pozdravom školská psychologička

 • Testovanie prvákov a tretiakov

  V októbri sa na našej škole uskutočnilo Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ, do ktorého boli zapojení naši prváci a tretiaci. Žiaci boli testovaní v rôznych disciplínach ako napr. predklon v sede s dosahovanímopakovaná zostava s tyčouvýdrž v zhybe nadhmatomskok do diaľky z miesta, ľah-sedkotúľanie 3 lôptčlnkový beh 4 x 10 mvlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Všetky disciplíny zvládli výborne, zabavili sa a už sa tešíme na ďalší rok.

 • Halloweenska súťaž

  Zapojte sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu vášho halloweenskeho diela - fotografia vašej vyrezávanej tekvice, masky, halloweenskej výzdoby alebo vami upečených sušienok s halloweenskym motívom.

  Kritéria súťaže: veľkosť fotografie A4, fotografie môžu byť čiernobiele i farebné, jeden žiak môže poslať najviac dve fotografie. Zapojiť sa môžu všetci žiaci našej školy. Svoje práce posielajte do 20. novembra 2022 na e-mail:

  sutazeprevsetkych@gmail.com

  Vyhlásenie výsledkov súťaže bude uverejnené v novembri 2022 na stránke školy. Tešíme sa na krásne a strááášnee zaujímavé fotografie.

 • VZDELÁVACÍ PROGRAM DRUHÝ KROK

  VZDELÁVACÍ PROGRAM DRUHÝ KROK

  „KDE SÚ DOBRÉ VZŤAHY, TAM SA DEŤOM DARÍ

  Naša škola sa zapojila v rámci projektu „odpíšeme ti“ do nepeňažnej grantovej výzvy vyhlásenej Nadáciou Televízie Markíza. Na základe hodnotiaceho procesu bola vybraná ako účastník preventívneho programu. DRUHÝ KROK je preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl. Pomocou programu Druhý krok bude školská psychologička počas školského roka 2022/2023 realizovať aktivity zamerané na prevenciu šikanovania. Jeho cieľom je podať pomocnú ruku a byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. O téme šikany je potrebné preto otvorene hovoriť a diskutovať. Program Druhý krok kladie dôraz na sociálno-emocionálne učenie a sociálne zručnosti ako súčasť riešenia problému šikanovania. Učebné plány a osnovy založené na výsledkoch výskumov, v ktorých je zakomponované rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií, pomáha budovať fyzicky a emočne bezpečné školské prostredie a dokonca zabezpečuje a zlepšuje výkon žiakov. Program sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok sa zameriava na základné sociálno-emocionálne zručnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité v prevencii šikanovania, zahrňujúc rozvoj empatie, riadenia emócií a riešenia sociálnych problémov. Súčasťou týchto lekcií je tiež budovanie priateľstva a asertivity, čo sú kľúčovými zručnosťami v prevencii šikanovania.

  Základné ciele programu:

  1. Rozvíjať empatiu u detí.  Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej
   situácie.
  2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote našich detí. Tomuto
   negatívnemu trendu sa snažíme zabrániť práve prácou s deťmi, ich emóciami, sociálnymi kompetenciami a morálne správnym riešením konfliktov.
  3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.
  4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a
   spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.
  5. Prevencia. Čím skôr začneme s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

  Preventívny program  v origináli SECOND STEP je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných škôl v mnohých krajinách sveta ako napr. vo Fínsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej  Británii, Rakúsku, Islande, Lotyšsku, Kanade, USA, Japonsku či Austrálii.

  Projekt je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie. Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornou garantkou je renomovaná detská psychologička s dlhoročnou praxou PaedDr. Petra Arslan Šinková, ktorá pri projekte stojí od jeho začiatku.

   

  Naše poslanie je zachovať detský svet tak krásnym, čistým a bezstarostným, ako sme ho mali aj my.

 • Naši plavci

  Naši plavci

  Žiaci 3. a 4. ročníka  v týždni od 24. do 27. októbra absolvovali základný a zdokonalovací plavecký výcvik na plavárni v Nových Zámkoch. Pod vedením skúsených trénerov plávania sa zoznámili s vodou a naučili základy plávania. Žiaci 4. ročníka už boli smelší, keďže už mali  skúsenosti s vodou z minulého roka a tí ostatní si svoje zručnosti budú môcť zdokonaliť na budúci rok. Dobre vykúpaní a patrične unavení odchádzali na jesenné prázdniny z odkazom, že bolo SUPER!

 • V zdravom tele zdravý duch

  V zdravom tele zdravý duch

  Aj tento rok sme sa zapojili do projektu v oblasti športu pod názvom V zdravom tele zdravý duch a boli sme úspešní. S finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo zakúpiť  švédsku debnu, kladinu a lavičku, ktoré využijeme na hodinách telesnej výchovy ale aj pri rôznych športových aktivitách ako je DOD, športové hry, krúžky atď. Pôvodné náradie bolo už značne opotrebované a nevyhovovalo hlavne z bezpečnostného hľadiska súčasnej výučbe.  

  Žiaci boli nadšení z nového náradia a hneď  si ho  otestovali. 

  Ďakujeme !

 • Halloween

  Halloween

  Dnes bolo v našej škole mimoriadne veselo. Naši najmenší - prváci a druháci sa učili v halloweenskych maskách. Budova školy sa tak premenila na miesto, kde z každého rohu vykúkalo nejaké strašidielko, kostlivček či ježibaba. Keďže sa všetci žiaci učia anglický jazyk, dozvedeli sa o pôvode sviatku Halloweeen a o tom ako ho slávia v anglicky hovoriacich krajinách. Plnili rôzne úlohy, vypĺňali pracovné listy, naučili sa báseň TRICK OR TREAT, zabavili sa na diskotéke a občerstvili sa halloweenskymi dobrotami. Na záver si vyrobili milého ducha, z ktorého mali obrovskú radosť a z tried sa zrazu začalo ozývať samé BÚÚÚ BÚÚÚ.

  Dobrú náladu si tak odniesli aj do ŠKD a už teraz sa tešia na budúci rok!

 • Šurianska 10-tka

  Tretiu októbrovú sobotu, dňa 15. 10.  sa aj naši žiaci už tradične zúčastnili behu Šurianska 10-tka. Zmerali si sily so svojimi rovesníkmi, ale hlavne strávili pekné, slnečné dopoludnie na čerstvom vzduchu. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam, že reprezentovali Základnú školu Bernolákovu aj cez svoj voľný čas počas soboty a taktiež, že získali nielen radosť z pohybu ale aj pódiové umiestnenia.

  Ďakujeme aj organizátorom za perfektne zorganizovanú akciu na ktorej sa vždy radi zúčastníme.

 • Erasmus Days 2022

  Erasmus Days 2022

  Dňa 13. októbra nás privítali  vo svojej škole študenti Obchodnej akadémie v Šuranoch. Pri príležitosti osláv dní Erasmus+ zorganizovali pre žiakov našej školy zábavné dopoludnie a porozprávali nám svoje príbehy, ktoré zažili vďaka projektu Erasmus+. Pripravili si pre nás prezentáciu a prednášku z ich zahraničnej praxe v Írsku a my sme si ju so záujmom vypočuli. Oboznámili nás s cieľom tejto praxe - získať čo možno najviac pracovných zručností a skúseností, otvoriť si bránu nových možností, zlepšiť si komunikáciu s ľuďmi, zdokonaliť sa v anglickom jazyku a naučiť sa pracovať v tíme. Po prednáške mali pre nás pripravenú dobrodružnú únikovú hru s názvom "Escape to Ireland", pri ktorej sme si nielen zašportovali, zabavili sa, ale i vyskúšali svoje znalosti z anglického jazyka.

  Ďakujeme študentom OA za zaujímavý program a príjemne prežité dopoludnie.

  Erasmus+ naozaj spája.....tešíme sa na ďalšie akcie. 

 • Cvičenia v prírode

  V posledných dňoch sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili Cvičení v prírode. Žiaci absolvovali turistiku v blízkom okolí od malej štrkárni cez Tonu až ku Hrubému háju. Počasie nám krásne vyšlo, všetci to zvládli bez problémov a už sa tešia na ďalší rok.

 • Tak poď a tancuj, spievaj, hraj!

  Tak poď a tancuj, spievaj, hraj!

  Sviatočné dni sú súčasťou našej kultúry už odpradávna. Často však ale prehliadame tradičné sviatky našich predkov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Tieto sviatky sa predovšetkým týkajú oslavy úrody, ročných období, prírody. Je preto veľmi dôležité, aby sme aj v našich deťoch podnecovali a udržiavali lásku k tradíciám. 

     Keď sa na chodbe našej školy objavilo nové pódium, ktoré bolo zrealizované s finančnou podporou NSK už nič nebránilo tomu, aby sme i u nás, v škole, vytvorili atmosféru tradičných sviatkov našich predkov formou folklórneho mini – festivalu.

     Piatok, 30.september, sa tak stal dňom, kedy našu školu ovládol folklór. Z novovybudovaného pódia zaznel spev a tanec.

     Žiačky 5. až 9.ročníka pod vedením p. uč. Takáčovej si pre svojich spolužiakov pripravili program pod názvom Na zelinky, o typických ľudových zvykoch a poverách, s ktorými sa naši predkovia mohli stretnúť v lete na dedine.

    Dozvedeli sme sa o čarovných zvykoch viažucich sa so slávením letného slnovratu, na sv. Jána. Dievčatá zatancovali, zaspievali piesne, napr. Pod horou ovos drobný, zhrabali obilie do snopov, poďakovali dožinkovým vencom za dobrú úrodu, oslávili koniec žatvy. Veď dožinky patrili k najvýznamnejším slávnostiam v roku a trvali od augusta až do konca septembra.

     Tam, kde je spev a tanec nemôže chýbať ani dychovka. A nám prišiel zahrať detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ Šurany pod vedením p. Jozefa Kozára.

  Na Kráľovej holi, Čie sú to kone, Po nábreží koník beží a iné piesne zahrali a zaspievali  našim žiakom ich rovesníci zo základných i stredných škôl.

  Piatkový program nadviazal na ukážky remesiel, s ktorými sa naši žiaci oboznamujú na krúžkoch, vyučovaní aj vo svojom voľnom čase.

  Žiaci si mohli vyskúšať základy pletenia košíkov z prútia. Včelári pod vedením p. učiteľa Klimenta predviedli svojim spolužiakom ako sa vyrábajú sviečky,  rámčeky i vtáčia búdka.

  V spolupráci so  Strednou školou gastronómie a služieb v Šuranoch si veľkí aj malí mohli vyskúšať zdobenie perníčkov na rôzne príležitosti. Veľkým lákadlom bolo vyrezávanie zo zeleniny a ovocia, ktoré si vyžaduje neskutočnú trpezlivosť a presnosť. 

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov boli pre žiakov 1. stupňa  pripravené rôzne aktivity a súťaže. Pracovali v tímoch a snažili sa preukázať svoju šikovnosť, pohotovosť a rýchlosť. Piesňou Afrika sa preniesli do ďalekej krajiny a naučili sa ju spievať v rôznych jazykoch. Jazyky sa im pritom nezamotali a dokázali vysloviť aj ťažké slová. Počúvali aj ukážky piesní v rôznych jazykoch a následne jazyk aj identifikovali. U mnohých detí piesne s "chytľavým" rytmom vyvolali tanečnú náladu. Dobrá nálada ich tak sprevádzala celé popoludnie.

 • Šuriansky jarmok na našej škole.

  V piatok, 23.9. 2022 sa už tradične konal Šuriansky jarmok. Naši žiaci 2. až 4. ročníka prispeli do kultúrneho programu tančekom, spevom a hrou na flaute. Generálku mali na novom pódiu na hlavnej budove, kde predviedli svoj pripravený program pred svojimi staršími spolužiakmi. Za vystúpenie boli zaslúžene odmenení potleskom. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Paulišinovej, ktorá detičky pripravila. 

  Naši starší žiaci si pre svojich spolužiakov pripravili ukážky remesiel, ktoré praktizujú na krúžkoch, vyučovaní aj vo svojom voľnom čase. Včelári pod vedením pána učiteľa Klimenta vyrábali sviečky,  rámčeky a vtáčiu búdku. Mohli si vyskúšať základy pletenia košíkov z prútia.

  V spolupráci so  Strednou školou gastronómie a služieb v Šuranoch si veľkí aj malí mohli vyskúšať zdobenie perníčkov na rôzne príležitosti. Veľkým lákadlom bolo vyrezávanie zo zeleniny a ovocia, ktoré si vyžaduje neskutočnú trpezlivosť a presnosť. 

  Zároveň si žiaci pripravili výstavu ovocia a zeleniny na chodbe hlavnej budovy školy, ktorú si mohli prezrieť všetci žiaci, učitelia aj zamestnanci školy.  

  Prežili sme pekné dopoludnie a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho spríjemneniu.

   

 • Oznam

  Oznam

   

  Informácie k začiatku školského roka 2022/2023

  Začiatok - 5. september 2022

  Vážení rodičia a milí žiaci,

  dovoľujeme si Vám v krátkosti zhrnúť všetky potrebné informácie k začiatku školského roka 2022/2023, ktorý začína dňa 5. septembra 2022 t. j. v pondelok.

  Žiaci 1. až 9. ročníka

  Príchod do špotrovej haly od 7:45 do 8:00 hod. 

  Program

  8:00 - Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, krátky kultúrny program a príhovor pani riaditeľky.

  8: 20 - Odchod žiakov do tried pod vedením triednych učiteľov.

  Žiaci 1. ročníka sa aj so svojim sprievodom zoradia na palubovke športovej haly a spolu s triednou pani učiteľkou odídu do triedy. 

  8:45 - ukončenie (individuálne podľa pokynov triedneho učiteľa)

   

  Prvý školský týždeň

  Prvý školský týždeň (od 6. do 9. septembra 2022) pre žiakov 1. ročníka

  Adaptačný týždeň s vyučovaním do 10:40 t. j, 3 vyučovacie hodiny.

  6. september 2022 pre žiakov 2. až 9. ročníka

  2. až 4. ročník - vyučovanie do 11:40

  5. až 9. ročník - vyučovanie do 12: 35

   Dňa 6. septembra budú mať žiaci dve triednické hodiny s triednym učiteľom,  ostatné hodiny a taktiež ďalšie dni sa budú učiť  podľa platného rozvrhu, ktorý bude včas zverejnený. 

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Zákonný zástupca vyplní prostredníctvom aplikácie EDUPAGE vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa pred nástupom do školy.  Vyhlásenie o bezpríznakovosti je nutné vyplniť vždy ak dieťa chýba 5 dní po sebe (víkendy sa nerátajú).

  Prevádzka Školského klubu detí

  ŠKD nie je prvý školský deň t. j. 5. septembra 2022 - pondelok v prevádzke. ŠKD bude v plnej prevádzke od 6. septembra 2022 - utorok od 6:45 do 16:30. 

  Ranná družina je v prevádzke od 6:45 do 7:30, potom si deti prevezmú dozorkonajúci učitelia. Ranná družina je určená len pre žiakov, ktorých rodičia musia skoro ráno nastúpiť do práce a nemajú možnosť zveriť dieťa niekomu inému.

  _________________________________________________________

  Stravovanie a prihláška na stravovanie

  Prvý stravný deň v školskom roku 2022/2023 je 6. september 2022 t. j. utorok.

  Zápisný lístok (súbor sa zobrazí po kliknutí na modrý odkaz) si môžete stiahnuť, vyplniť a priniesť 5. septembra vedúcej ŠJ ( urýchlite jej prácu a sebe ušetríte čas), prípadne vypíšete na mieste. 

   

 • Via Historica

  Na našej škole to žije do poslednej chvíle. Známky sú už uzavreté, vysvedčenia  napísané, tak si môžeme užívať trochu voľnejšie dni. Aj dnes sme si ho vyplnili historickým predstavením od  šermiarsko-divadelnej kumpánii Via Historica. Pripravili si pre nás program na tému " Cesta slovenskou históriou: Od Viedne k Štúrovcom". Poučné predstavenie zaujalo či malých, či veľkých. S otvorenými ústami sledovali  dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu. 

  Super sme sa zabavili a niečo aj naučili. Ďakujeme

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova 35
 • +421 35 6502633
  +421 911766099

Fotogaléria